top of page

פרקים

אישיות שניונית  (Secondary Personality)

 

אנשים רבים איבדו את הקשר הפנימי עם ״האישיות הראשונית״ שלהם.

אנחנו לא באמת מכירים את עצמנו בדרגה הזאת. אנחנו לומדים לרסן,

לדכא, להכחיש, להסתיר, להדחיק את התלהבותינו וכאבינו, מחשבות,

חוויות רוחניות, זכרונות מטרידים ורגשות. היכולת ל"וויסות עצמי"

(self regulation) ו״המעגל הרגשי״ (emotional cycle)  הופרעו וכך גם

היכולת של האורגניזם להגיע לאיזון (Homeostasis). מצב זה משאיר את

הגוף בלחץ תמידי (chronic stress), הפוגע, בין היתר, במערכת החיסון.

 

בכדי לדכא את הרגשות  והמחשבות  אנחנו משתמשים בכל מערכות

הגוף והנפש בכדי להדחיק את הדחפים הפנימים שלנו. ההרגלים האלו

(של הדחקה) מצטברים ומתחילים ליצור  שיריון (armoring) גופני כללי.

בהדרגה אנו מאבדים את הגמישות הטבעית ברמה גופנית וגם  את היכולת

להביע ולהגיב בצורה ספונטנית. אנו מפתחים מבנה ניורוטי גופני ונפשי.

מצב זה משפיע לא רק על מערכת השרירים והיציבה אלא גם על האיברים

הפנימיים ובכל תאי הגוף, כך נוצרת ״האישיות השניונית״.

bottom of page