top of page
פרקים
סקירה כללית

כל אחד מהקטעים בצד שמאל מתאר מרכיב חשוב ביצירת  הפסיכותרפיה הביודינמית.

ניתן לקרוא אותם ללא סדר כרונולוגי, אולם אם ברצונך לקבל הבנה מלאה יותר - מומלץ

לקרוא אותם לפי הסדר.

 

בזמנו, גרדה קראה  לשיטה שלה הפסיכולוגיה, הפסיכותרפיה והעיסוי הביודינמיים.

ניתן למצוא שמות שונים לשם המקורי הכוללני באתרים אחרים ובפרסומים שונים.

כגון תרפיה ביודינמית, פסיכותרפיה ביודינמית ועוד - הם כולם אותה השיטה.

אני בחרתי להשתמש בשם פסיכותרפיה גופנית ביודינמית מתוך מטרה לשים דגש על

חשיבות הגוף הפיזי  ומערכותיו בשיטה זו.

 

המושג "פסיכותרפיה גופנית"  הוא חדש יחסית, על מנת להבחין ולתאר את הגישה הטיפולית, 

השונה מפסיכותרפיה מסורתית.

כל צורות הפסיכותרפיה הגופנית חולקות את ההבנה, שהגוף הפיזי משחק תפקיד חשוב  

בהתנסות ובהרגשת החיים ושיש יחסי גומלין בין הנפש והגוף.

 

ד"ר וילהלם רייך (תלמידו של זיגמוינד פרויד) היה הראשון במערב לעבוד ישירות על הגוף

כדי להשפיע ולרפא מחלות נפש. הוא המייסד למה שהיום מכונה פסיכותרפיה גופנית.

 

 תוך כדי קריאה יכולים לעלות שאלות והרהורים.

אני מזמינה אותך לשלוח לי את השאלות, אענה.

 

bottom of page