top of page
פרקים

פסיכולוגיה ביודינמית (Biodynamic Psychology)

 

נקודת המוצא הטיפולית הינה הוליסטית ומבוססת על קשר מוחלט בין הגוף  והנפש .

הפסיכולוגיה ביודינמית היא גישה ביולוגית ופסיכולוגית להתפתחות האנושית.

עמוד התווך בפסיכולוגיה הביודינמית הוא האמון בכח החיים והחכמה הטבועה בו.

התרפיה הביודינמית מתמקדת ומעודדת ביטוי של כח החיים בצורה אותנטית ומשוחררת.

 

פירוש המונח ״ביודינמי״ ״Biodynamic" הוא "קצב חיים"

המילה ״ביו״ פרושה כח חיים, צ'י.

המילה ״דינמי״ פרושה תנועה או קצב.

 

ניתן להשתמש בפסיכותרפיה גופנית ביודינמית למטרות קצרות טווח שקשורות יותר לעינייני ההווה וגם

למכאובים גופניים,כמו כאבי גוף שונים גב, צוואר,כאבי ראש וסימפטומים פסיכוסומטיים, או לקבל תובנות

על מצב מאתגר כלשהו.

 

כתהליך ארוך-טווח, הפסיכותרפיה הגופנית הביודינמית מאפשרת תהליכים עמוקים העוסקים ברבדים

מתת המודע, עם הביטויים הפיזיים והנפשיים. היא נותנת מרחב בטוח להביא למודעות, לביטוי,לשחרור

ואינטגרציה של מה שהודחק ומורגש בגוף. בצורה זו, המטופל יכול להתחיל לחיות יותר בהווה עם תובנות העבר.

 

לפי דבריה של גרדה בויסן: ״אנחנו יכולים לחלות פשוט מהדחקת אושר״.

 

שמחה, רווחה, (well-being) וקשר רוחני הם זכויותינו מלידה וחלק מהטבע האנושי. גרדה ראתה כל מצב

שהוא פחות ״מהבריאות החיובית״ כנוירוזה (neurosis), שהוא חוסר איזון נפשי, שקיים בכל התרבויות בעולם.

היא התמסרה לסייע לאנושות לחזור ולחיות, ככל האפשר, דרך ״האישיות הראשונית״.

bottom of page