top of page

סדנה 

     שלום~זה לחיות כשלמות

 עם ענת בן–ישראל מורה בכירה מארה"ב !                   

 ב– 2016

 

 

מוקד הסדנה הוא הקשר בין שלום, שלמות (wholeness) ויושר

כהתנסות אישית וחברתית המתגלמת ונחוות דרך גופינו. שלום מתחיל מבפנים

• מתרדמה והתכנסות פנימה ~ נתעורר לאור, לשמחה להתחדשות

• הזמן הוא עכשיו, להצטרף לזרם האנרגיה והיצירתיות של הטבע

• ננשום עמוק ונרגיש ביחד את פעימת הלב המאחדת 

• נפתח את עצמינו ונחדש את הקשר עם כח החיים והרוחניות 

       הטבעית שלנו

• נמלא את הגוף באנרגיה חיונית ובבריאות ונחזק את הקשר בין

      ראש ונפש ובין האני והאנחנו

 

• מה היא ההוויה והאופי של שלמות, שלום ויושר 

• “להיות שלם עם עצמי”  מה מהות ההויה של משפט  זה 

• האם יש מצב רגשי ומנטלי המאפשר לנו לחוות ולחיות בשלום אם עצמנו ואחרים 

 

  בסדנת גוף–נפש זו דרך תנועה ונשימה מגע ודיאלוג נחווה ״מצב של שלמות״ כנקודת מוצא של שלום. שלמות גופנית ונפשית, ביטחון פנימי וחיצוני, כבוד הדדי בין בנות–אדם ובני–אדם  ובין עמים. לחיות כשלמות זה לחיות בשלום.

 

’אתה חייב להיות השינוי שאתה רוצה לראות בעולם“ !

מ. גנדי

הסדנה מבוססת על הפסיכותרפיה הגופנית הביודנמית שיוסדה ע״י גרדה בויסן.

bottom of page